Vizyonumuz

Şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlayarak, müşteri ve çalışanlar gözünde sektörde tercih edilen şirket olmasını sağlamak, çalışanlarımızın değerli olduklarını hissedecekleri, verimli ve keyif alarak çalışacagı bir ortam yaratmaktır


Misyonumuz

Çalışanların etkinliğini ve verimliliğini üst seviyeye taşıyacak İK süreçlerini yürütmek, Yenilikçi, takım çalışmasına yatkın şirket kültürü oluşturmak, Çalışan memnuniyeti ve bağlılığının devamlılığını sağlamak, Topluma karşı sorumluluk bilincinde ve etik kurallara uygun hareket etmektir.


Değerlerimiz

» Fark yaratırız

» Çözüm ve sonuç odaklı davranırız

» Sorgularız

» Hızlı aksiyon alırız

» Dinleriz

» Yenilikçiyiz

» Dünya ve sektörü takip ederiz

» Sorumluluk alırız


Dorabase İşe Alım Süreci

İşe alım süreçlerimizde, pozisyona özel yetkinliklere sahip en uygun adayı Dora’ya kazandırmayı hedefleriz. Mülakatlarda adayların yetkinlikleri ile beraber mesleki ilgi alanları ve teknik bilgilerini de değerlendiririz. Adaylara gerekiyorsa "kişilik envanteri" uygularız ve liderlik, iletişim becerileri, analitik düşünce, takım çalışmasına yatkınlık vb. yetkinliklerini daha detaylı ölçümleriz.

Tüm değerlendirmelerimizin olumlu geçtiği adaylara İK olarak iş teklifi yaparız

İşe alımda aranılan özellikler

» Asgari Eğitim Düzeyi: Görev alacağı pozisyona göre değişmektedir. Çoğunlukla üniversite mezunu adaylar tercih edilmektedir.

» Tercih Edilen Okullar: Yurtiçi ve Yurtdışı tüm üniversiteler değerlendirme kapsamına dahil edilmektedir.

» Yabancı Dil: Pozisyona gore İngilizce bilgisi gerekmektedir.

» Deneyim: Alınacak göreve göre değişmektedir. Deneyimli personel alımlarının yanı sıra yeni mezun deneyimsiz personel alımları da gerçekleşmektedir.

» Sosyal Özellikler: Şirket kültürüne ve çalışan profiline uyum sağlayabilecek adaylar tercih edilmektedir.

» Diğer: Geçmiş iş ve eğitim yaşamında yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş olmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda güvenlik soruşturması gerçekleştirilmektedir.

» Askerlikle İlgili Uygulamalar: Pozisyonun stratejik önemine bağlı olarak, şirket yönetimi tarafından alınan kararlar uygulanır. Genellikle askerliğini tamamlamış ya da pozisyona dayalı olarak askerliğini en az 2 yıl tecil ettirmiş adaylar tercih edilmektedir. Tüm adaylara adil ve objektif davranılır, zamanında doğru bilgilendirme yapılır ve görüşmeler esnasında paylaşılanlar gizli kalır.

Tüm adaylara adil ve objektif davranılır, zamanında doğru bilgilendirme yapılır ve görüşmeler esnasında paylaşılanlar gizli kalır.


Ücretlendirme Sistemi ve Yan Haklar

Dora'da ücret ayarlamaları her sektör ve departman için belirlenen adil ve tutarlı sistemlerle, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Üstün performans gösteren çalışanlar katkıları ile doğru orantılı olarak ödüllendirilir. Dorabase ‘de işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınır.

Sizler de Dora’da bizimle birlikte çalışmak istiyorsanız, başvurularınızı ik@dorabase.com adresine yapabilirsiniz.

Kariyer basamaklarını birlikte tırmanmak için bizimle iletişime geçin