Dorabase Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA)

İşbu Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA) Dorabase'in müşterilerine olan hizmet taahhütünün sınırlarını çizmektedir.

Servis Erişilebilirlik Güvencesi

Sistem Operasyon Merkezi Devamlılık Oranı (99,9%) = (Aylık Toplam Servis Süresi – Aylık Toplam Kesinti Süresi) / Aylık Toplam Servis Süresi)

Servislerimiz 7 gün 24 saat erişilebilir durumdadır. Aylık toplam servis süresi 24 x 30 = 720 saat olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre tolere edilebilecek erişim sorunları bir ayda toplam 43 dakikadır.

Çözüm Süresi

Dorabase servislerinde sorun yaşanması halinde müşterilere 2 saati aşmayan sürede geri dönüş yapılması ve sorunlarına en geç 24 saatte kalıcı çözümler sunulması taahhüt edilmektedir.

Servis Kredisi

Dorabase taahhüt ettiği hizmet düzeyinin altında kalırsa, takip eden ayda hizmet düzeyinin aksamasından etkilenen müşterilerine fatura bedelinin 25%'i kadar indirim uygulayacaktır.

Kısıtlamalar

Taahhüt edilen hizmet düzeyinin altında kalınmasına neden olan sebep aşağıdakilerden birisi ise servis kredisi uygulanmayacaktır:

--- Önceden planlanmış ve makul bir zamanda müşteriye bildirilmiş ağ bakım çalışmaları.

--- Önceden planlanmış ve makul bir zamanda müşteriye bildirilmiş altyapı (enerji kaynağı vb.) bakım çalışmaları.

--- Müşterinin kendi uygulamalarının veya ekipmanlarının (origin sunucunun devre dışı kalması vb.) kesintiye uğraması.

--- Müşterinin hatalı kullanımları.

--- Yangın, su baskını, savaş, grev, ambargo, sivil / askeri müdahale, vandalizm gibi mücbir sebeplerin varlığı.